Calcium . . . . 1.6
Magnesium . . . . 0.8
Potassium . . . . 0.4
Sodium . . . . 2.9
Chloride . . . . 4.8
Nitrate . . . . 1.6
Sulphate . . . . 6.6
Total dissolved solids at 180º . . . . 25
pH . . . . 7.8

Cerist water is clear and pure natural mineral water from the home of the legendary Welsh Princes... the remote and beautiful mountains of Snowdonia.

Cerist is the true taste of the mountains from a source unchanged over thousands of years.
TYPICAL ANALYSIS
DADANSODDIAD
mg/ltr
Dŵr mwynol naturiol bur ydy Cerist o dir tywysogion chwedlonol Cymru…  mynyddoedd urddasol Eryri.

Mae tarddiad Cerist yn y mynyddoedd hyn, fu’n ddigyfnewid dros filoedd o flynyddoedd.

O ffynhonnau ym
​Mharc Cenedlaethol Eryri

Dŵr Cerist Cyf, Llawr Cae, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9LX   |   Tel/Ffôn: 01650 531 201   |   Email/E-bost: info@dwrcerist.com   |   www.dwrcerist.com​

From springs within Snowdonia National Park