PLEASE NOTE THIS IS AN ORDER ONLY.
You will be invoiced only on completion of order.

* required field

Delivered for retail in boxes of
​3 x 5 litre, 10 x 2 litre and 24 x 500ml.

Simply enter the number of boxes required in the space below for easy online ordering.

This is not a prepayment system, we will deliver your water together with your invoice at your agreed trade terms.
Danfonir i’w gwerthu mewn unedau o
​3 x 5 litr, 10 x 2 litr a 24 x 500ml.

Rhowch nifer yr unedau yn y blychau isod i archebu’n rhwydd ar y we.

Ni ddisgwylir ichi dalu ymlaen llaw. Bydd yr anfoneb yn cael ei chyflwyno gyda’r archeb yn ôl y telerau a gytunwyd gyda chi.

Calcium . . . . 1.6
Magnesium . . . . 0.8
Potassium . . . . 0.4
Sodium . . . . 2.9
Chloride . . . . 4.8
Nitrate . . . . 1.6
Sulphate . . . . 6.6
Total dissolved solids at 180º . . . . 25
pH . . . . 7.8

You can order your

Dŵr Cerist water online now!

Gallwch archebu eich
​Dŵr Cerist ar-lein nawr!

Dŵr Cerist Cyf, Llawr Cae, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys SY20 9LX   |   Tel/Ffôn: 01650 531 201   |   Email/E-bost: info@dwrcerist.com   |   www.dwrcerist.com​

SYLWCH MAI ARCHEB YN UNIG YDY HON. 
Cewch anfoneb wedi ichi dderbyn y cyflenwad.
TYPICAL ANALYSIS
DADANSODDIAD
mg/ltr